Utgraving / oppfylling av ny gårdsplass med belegningsstein