RE Maskin AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.

Transport med kran og tippbil

Vi leverer alle typer masser- pukk, veigrus, stein, bark og jord. Vi har en spesialbygd kran for levering av masser på vanskelige plasser.